Chin Hung Lathe

Machine Shop

Chin Hung Lathe CH-400X1100

  • Diameter: 14″
  • Working length: 42″